29 marca 2022 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Podczas konferencji omówiony został poziom realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk czyli projektów realizowanych przez beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LGD Miasta Brodnicy.

W czasie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach ogłoszonych 9 naborów wniosków o powierzenie grantu do LGD Miasta Brodnicy wpłynęło 75 wniosków. Podpisane zostały 52 umowy na realizację projektów grantowych. Z dofinansowania skorzystały 22 organizacje, które realizowały projekty skierowane do mieszkańców Brodnicy. W projektach tych wzięło udział 762 mieszkańców.

Na realizację projektów grantowych LGD Miasta Brodnicy przeznaczyła w sumie ponad 2 mln 700 tys. zł.