Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2023-2025.

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert – termin naboru w większości konkursów kończy się z dniem 12 stycznia 2023 roku.

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych regulaminów konkursowych zapoznać się można pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2354/regulaminy