Fundusz grantowy dla Młodzieżowych Rad “Młoda Inicjatywa”

„Młoda Inicjatywa” ścieżka dla młodzieżowych rad to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt mający na celu utworzenie nowe młodzieżowej rady/sejmiku młodzieżowego lub wspierający działalność już utworzonej. Kwota dotacji uzależniona jest od tego, czy Wasza rada/sejmik już jest powołana oraz, czy planujecie Czytaj dalej…

Konkurs FIO

Do 19 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 3.0” Konkurs przewiduje możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5 000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 zł dla młodych organizacji planujących działania określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego Czytaj dalej…