„Młoda Inicjatywa” ścieżka dla młodzieżowych rad to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt mający na celu utworzenie nowe młodzieżowej rady/sejmiku młodzieżowego lub wspierający działalność już utworzonej. Kwota dotacji uzależniona jest od tego, czy Wasza rada/sejmik już jest powołana oraz, czy planujecie w ramach projektu działania szkoleniowe. Nowo powołane rady, które chcą się szkolić, aby jeszcze lepiej pełnić swoją rolę oraz podejmą inicjatywy wspierające rozwój swojej rady mogą otrzymać nawet 10.000 zł dotacji na realizację swoich pomysłów.

Nabór trwa od 20.02.2023 roku (godz. 0:00) do 13 marca (godz. 23:59).

Więcej informacji: https://mlodainicjatywa.pl/