Do 19 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 3.0”
Konkurs przewiduje możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5 000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 zł dla młodych organizacji planujących działania określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego tj.:
wspieranie rodzin;
podtrzymywanie tradycji narodowej;
rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;
zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne,
działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.
DLA KOGO GRANTY?
Dla młodych organizacji pozarządowych– działających nie dłużej niż 60 miesięcy
Dla grup nieformalnych– składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
Dla Patronów grup nieformalnych – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.