Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pt. „Pomagać nie wyręczać”, dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi opiekuńcze.

Spotkania odbędą się w formule online w dniach 23, 30 maja oraz 6 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 – 13.00 na platformie ZOOM.

Do udziału zapraszamy Członków Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczących Usługi Opiekuńcze oraz pozostałe podmioty ekonomii społecznej zainteresowane powyższą tematyką.

Ekspertem oraz prowadzącym spotkanie będzie Dariusz Szczotkowski – socjolog, specjalista w zakresie polityk społecznych, profilaktyk uzależnień specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych oraz powodowanych przez nie skutków społecznych.

Tematyka spotkań:

23 maja 2023 r. (wtorek) – „Zrozumieć istotę pomocy”

30 maja 2023 r. (wtorek) – „Skuteczna komunikacja”

6 czerwca 2023 r. (wtorek) – „Nowe formy opieki i pomocy”

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 19 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/2eeYrZo5TfdUwABG7. Osobą do kontaktu w sprawie spotkań jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.