Startuje Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Więcej…

Bezpłatne porady z zakresu pomocy społecznej

19 lutego 2019 r. w godz. 16.00-19.00 w Domu Harcerza udzielane będą bezpłatne porady z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, spraw osób niepełnosprawnych (PFRON). Porady udzielane będą w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla mieszkańców Brodnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Więcej…

Rusza Brodnicka Baza NGO

Witamy Państwa na stronie Brodnicka Baza NGO, która powstała w ramach projektu Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”. Na stronie znajdować się będzie m.in. baza podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Brodnicy, Więcej…

Konkurs ofert na kulturę

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. Konkurs ofert polegać będzie na wsparciu finansowym zadania polegającego na wspieraniu wartościowych przedsięwzięć mających na celu Więcej…

Bezpłatne porady prawnika

7 lutego 2019 r. w godz. 16.00-19.00 w Domu Harcerza udzielane będą bezpłatne porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeń społecznych, jak również prawa o stowarzyszeniach. Dyżur pełnił będzie radca prawny – Karol Pniewski. Porady udzielane będą w Więcej…

Spotkanie informacyjne „Inicjuj z FIO na start”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”. – Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu, Więcej…