„Starter – Młodzi w biznesie”

Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Więcej…

Program Grantowy “Cześć Dziewczyny!”

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, do którego należą m.in. Iryna Deszczyca, Agnieszka Holland, Dominika Kulczyk, Olga Tokarczuk czy Oksana Zabużko, uruchomiło Pierwszą Edycję Programu Grantowego „Cześć Dziewczyny!”. Na najlepsze projekty poświęcone długofalowej pomocy Kobietom z Ukrainy Siostrzeństwo przekaże prawie 1,5 miliona złotych. Maksymalna wysokość grantu to 100 tysięcy złotych. Pierwsza Edycja Programu Grantowego Więcej…

Opieka wytchnieniowa

Brodnickie Centrum Caritas rozpoczyna realizację działań, które mają być pomocą dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Mają dać im możliwość dodatkowego czasu na odpoczynek, zadbanie o siebie i załatwienie swoich spraw. Zajęcia będą realizowane popołudniami oraz weekendowo (z noclegami) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z Brodnicy i powiatu Więcej…

Konferencja LGD Miasta Brodnicy

29 marca 2022 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas konferencji omówiony został poziom realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk czyli projektów realizowanych przez beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LGD Miasta Brodnicy. W Więcej…

Nagrody Marszałka za osiągnięcia w 2021 r.

Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej mają szansę na prestiżowe wyróżnienia, jakimi są Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Nagrody Marszałka przyznane zostaną w następujących dziedzinach: gospodarka fundusze unijne rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast Więcej…

“RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. “Rodzynki z pozarządówki”. To piętnasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 31 marca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) Niżej przypominamy warunki regulaminowe: konkurs Więcej…

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561). Wydłużenie przypadających Więcej…

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!”  INFORMACJA O KOLEJNYM NABORZE GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany będzie w okresie 01.07.2021-30.06.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.   Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo Więcej…

Konkursy dla NGO

Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosili konkursy dla organizacji pozarządowych. Urząd Miejski ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Starostwo zaś konkursy na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu Więcej…