Spotkanie otwarte z NGO województwa kujawsko-pomorskiego

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin spotkania: 10 maja 2021 r. godz. 17:00-20:00. Forma online na platformie ZOOM. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy wysyłać na Więcej…

Rodzynki z pozarządówki

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. “Rodzynki z pozarządówki”. To czternasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 maja 2021 r. (decyduje data stempla Więcej…

Fundusz Patriotyczny

Do 24 kwietnia trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego skierowanego m.in. do samorządowych instytucji kultury „Fundusz Patriotyczny”. W tegorocznej – pierwszej – edycji programu do rozdysponowania jest 30 mln zł podzielonych na dwa priorytety. Programem zarządza powołany do życia w lutym ub.r. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego Więcej…

Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe Więcej…

Akademia Aktywności Zawodowej

Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak z partnerem EXPERT Aneta Wajnert zaprasza osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w Państwa organizacji do udziału w projekcie pn. „Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” nr POWR.01.02.01-04-0123/19. Projekt jest realizowany w okresie od 01-04-2020 r. do 31-09-2021 r. w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarczą tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Więcej…

Projekty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Więcej…

Dłuższy czas na rozliczenie CIT i sprawozdania

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r. Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku. Dla podatników to czas Więcej…

Rozwijaj z nami społeczny biznes

Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej przyszłej organizacji pozarządowej? Zgłoś się do naszych edukatorów. Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł. Weź udział w webinarze 17.02.2021 14.00 W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu Więcej…

Ogłoszenie

Na prośbę Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brodnica podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2021 r. Sygnatura sprawy: TO.VII.NS-REJ.KRS/000875/21/065 rozpoczęto likwidację w/w Stowarzyszenia. Do pełnienia funkcji likwidatorów została wyznaczona: Iwona Sugalska. Stowarzyszenia KGW Gminy Brodnica za pośrednictwem likwidatorów wzywa ewentualnych Więcej…

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Fundacja Santander ogłosił nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 58 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. W ramach projektów mogą powstać m.in.: – parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe, – roślinne murale, – „zielone” przystanki autobusowe, – inne ekologiczne projekty, mające Więcej…