„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero? Posiadasz orzeczenie Czytaj dalej…

Szkoła Kodowania

Szkoła Kodowania to nowy projekt profesjonalnych kursów programowania dla osób w wieku 18-35 lat poszukujących nowych szans życiowych, także pod kątem zmian na rynku pracy. Kursy realizujemy bezpłatnie, w stacjonarnie w Warszawie i online, a zdobycie kompetencji potwierdzone jest certyfikatem Czytaj dalej…

Pokonać bezdomność. Edycja 2022

Brodnickie Centrum Caritas, po raz drugi w tym roku pozyskało środki na działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności w ramach rządowego programu „Pokonać bezdomność. Edycja 2022”. Jeszcze w tym roku, Brodnickie Centrum Caritas planuje przeprowadzić dyżury streetworkerskie nie tylko Czytaj dalej…

XXII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Forum jest miejscem corocznego spotkania się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Tym razem spotkamy się 28 października br. (piątek) w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy Czytaj dalej…

Ustawa o ekonomii społecznej

10 sierpnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o ekonomii społecznej. To ważny dokument dla sektora pozarządowego i już działających przedsiębiorstw społecznych. Więcej informacji: https://owies.eu/819/ustawa-o-ekonomii-spolecznej

„Starter – Młodzi w biznesie”

Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie Czytaj dalej…

Program Grantowy “Cześć Dziewczyny!”

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, do którego należą m.in. Iryna Deszczyca, Agnieszka Holland, Dominika Kulczyk, Olga Tokarczuk czy Oksana Zabużko, uruchomiło Pierwszą Edycję Programu Grantowego „Cześć Dziewczyny!”. Na najlepsze projekty poświęcone długofalowej pomocy Kobietom z Ukrainy Siostrzeństwo przekaże prawie 1,5 miliona złotych. Maksymalna Czytaj dalej…

Opieka wytchnieniowa

Brodnickie Centrum Caritas rozpoczyna realizację działań, które mają być pomocą dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Mają dać im możliwość dodatkowego czasu na odpoczynek, zadbanie o siebie i załatwienie swoich spraw. Zajęcia będą realizowane popołudniami oraz weekendowo (z noclegami) Czytaj dalej…

Konferencja LGD Miasta Brodnicy

29 marca 2022 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas konferencji omówiony został poziom realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk czyli projektów realizowanych Czytaj dalej…