Projekty

W 2014 r. Stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą „A mury runą” dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie postaw obywatelskich wśród młodzieży z Brodnicy umożliwiających im aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Było to możliwe poprzez realizację warsztatów oraz wyjazdów edukacyjnych.

Młodzież odwiedziła Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiedzała Muzeum Powstania Warszawskiego. Zorganizowano też wyjazd do Gdańska i do Berlina.

Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy” wspólnie z Młodzieżową Radą  w latach 2014-2017 organizowało warsztaty taneczne oraz warsztaty graffiti dla młodzieży, a także występy młodych artystów sceny hip-hop, które prezentowane były podczas festiwalu Rap & Reggae Night.  Środki na ten cel pozyskiwane były w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W roku 2015 Stowarzyszenie realizowało projekt „Brodnicki street art w rytmach rap & reggae”, na który pozyskało dotację w kwocie 5000 zł z projektu „Inicjuj z FIO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Również w roku 2015 Stowarzyszenie uczestniczyło w pracach przy powołaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy i stało się operatorem projektu na wsparcie przygotowawcze do utworzenia LGD Miasta Brodnicy i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 112 071,60 zł.

W roku 2017 Stowarzyszenie było patronem projektu „Brodnica na Niebiesko dla Autystów” realizowanego przez Grupę Nieformalną „Dla Rodziny” działającą przy Brodnickim Stowarzyszeniu „Nadzieja”. Środki na ten cel to 5000 zł.

Projekt współfinansowany  był w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2017 byliśmy też członkiem grupy inicjatywnej która złożyła wniosek na stworzenie Pracowni Orange w Brodnicy. Dzięki bardzo aktywnemu udziałowi mieszkańców udało nam się wygrać pracownię, która funkcjonuje w Domu Harcerza od 2 lutego 2018 r.

W październiku Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy” zorganizowało 2 warsztaty dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy i ich rodziców.  Działania realizowane były w ramach projektu pod nazwą Warsztaty Aktywizacji Społecznej ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy realizowało działanie.

Pierwsze z  warsztatów dotyczyły edukacji ekologicznej pn. „Jesień w lesie”, które odbyły się w Osadzie Leśnej na Barbarce. Drugie to warsztaty na temat pozytywnych relacji rówieśniczych i terapii przez zabawę. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Teatru Baj Pomorski w Toruniu gdzie obejrzeli przedstawienie “Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki”.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy