Ruszył nabór wniosków do LGD

Zapraszamy do składania wniosków na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej). Na naszej stronie Więcej…

Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK 2

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 07.04.2020 r. Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 Więcej…

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych zasadach – wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć. W Konkursie Grantowym Kulczyk Więcej…

Moje miejsce na Ziemi

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Więcej…

Sukcesy brodnickich NGO’sów

Brama Epok i Fundacja Volo Vivere to tylko niektóre organizacje które w ostatnim czasie pozyskały dodatkowe środki na realizację swoich działań statutowych. Organizacje pozarządowe z Brodnicy starają się o środki na wsparcie realizacji swoich działań z różnych źródeł. Jest to Więcej…

Inicjuj z FIO 2.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ubiegania się o mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” Wnioski o mikrodotacje będzie można składać od 2.03.2020 r.- 23.03.2020 r. UWAGA! Zamieszczony poniżej formularz wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny. W tegorocznej Więcej…

Seniorzy w akcji!

Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Szczegóły konkursu „Seniorzy w akcji” O dotację mogą ubiegać Więcej…

Kultura – Interwencje 2020!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020! Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury Więcej…

Konkursy dla NGO

Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosiło konkursy na składanie ofert na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. Oferty należy składać do 28 lutego Więcej…