Granty jubileuszowe

Od 17 kwietnia do 11 maja br. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór wniosków od organizacji z województwa, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy. Dziesiąte urodziny Federacji to okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na Więcej…

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Epidemia związana z szerzeniem się koronawirusa to również trudny czas dla organizacji pozarządowych. Wiele z nich musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć prowadzoną działalność. Rząd w ramach Tarczy antykryzysowej wprowadził również rozwiązania, z których skorzystać mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty Więcej…

Od Federacji dla organizacji

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała, z okazji swoich 10. urodzin, tzw. „granty jubileuszowe”, które chce przekazać stowarzyszeniom i fundacjom z województwa kujawsko-pomorskiego na realizację ich inicjatyw i pomysłów. Obecnie przygotowywane są zasady udzielania grantów i  Federacja zachęca organizacje z regionu do zweryfikowania, czy procedury te Więcej…

Ruszył nabór wniosków do LGD

Zapraszamy do składania wniosków na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej). Na naszej stronie Więcej…

Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK 2

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 07.04.2020 r. Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 Więcej…

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych zasadach – wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć. W Konkursie Grantowym Kulczyk Więcej…

Moje miejsce na Ziemi

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Więcej…

Sukcesy brodnickich NGO’sów

Brama Epok i Fundacja Volo Vivere to tylko niektóre organizacje które w ostatnim czasie pozyskały dodatkowe środki na realizację swoich działań statutowych. Organizacje pozarządowe z Brodnicy starają się o środki na wsparcie realizacji swoich działań z różnych źródeł. Jest to Więcej…

Inicjuj z FIO 2.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ubiegania się o mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” Wnioski o mikrodotacje będzie można składać od 2.03.2020 r.- 23.03.2020 r. UWAGA! Zamieszczony poniżej formularz wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny. W tegorocznej Więcej…