Inicjuj z FIO 2.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ubiegania się o mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” Wnioski o mikrodotacje będzie można składać od 2.03.2020 r.- 23.03.2020 r. UWAGA! Zamieszczony poniżej formularz wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny. W tegorocznej edycji „Inicjuj z FIO 2.0” składanie wniosków odbywać się będzie przez Czytaj dalej…

ROZLICZ PIT W BRODNICY – WSPIERAJ LOKALNIE

Urząd Miejski w Brodnicy uzyskał dostęp do przygotowanego w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” programu do rozliczeń PIT. Program jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia, służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie. Korzystając Czytaj dalej…

Seniorzy w akcji!

Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Szczegóły konkursu „Seniorzy w akcji” O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba Czytaj dalej…

Kultura – Interwencje 2020!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020! Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Zadania w ramach programu mogą być Czytaj dalej…

Konkursy dla NGO

Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosiło konkursy na składanie ofert na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. Oferty należy składać do 28 lutego 2020 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie BIP Starostwa Czytaj dalej…

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona Czytaj dalej…