Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK 2

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 07.04.2020 r. Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł. Granty są też dostępne dla grup nieformalnych Czytaj dalej…

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych zasadach – wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć. W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje Czytaj dalej…

Moje miejsce na Ziemi

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to aż 3 miliony złotych. Szansę na grant ma Czytaj dalej…

Sukcesy brodnickich NGO’sów

Brama Epok i Fundacja Volo Vivere to tylko niektóre organizacje które w ostatnim czasie pozyskały dodatkowe środki na realizację swoich działań statutowych. Organizacje pozarządowe z Brodnicy starają się o środki na wsparcie realizacji swoich działań z różnych źródeł. Jest to pomoc uzyskiwana w ramach dotacji z samorządów lokalnych, wsparcie ze Czytaj dalej…