Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia:

  1. Magdalena Marońska – Prezes;
  2. Bartłomiej Troczyński – Sekretarz;
  3. Urszula Łukowska – Skarbnik.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy