Brodnicka
Baza NGO

 • Mikrogranty OWES TŁOK 2

  Do 12 sierpnia 2020 r. składać można wnioski w ramach OWES TŁOK 2 Konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspiera grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość: opracowania planu...
 • Kolejne projekty grantowe do realizacji

    9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych.✍ LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Brodnicy w...
 • NABÓR MIKROGRANTÓW 2020 EDYCJA III

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK ogłosił nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 20.07.2020 r.  Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.  Granty są też dostępne dla...
 • Nabór wniosków na aktywizację społeczno-zawodową

  Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD ogłosiła 22 czerwca 2020 r. nabór wniosków na aktywizację społeczno- zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR. Wnioski składać można na organizację m.in. staży zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Wnioski można składać w terminie od 6 do 20...

Ostatnio dodane organizacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza), 87-300 Brodnica

Planeta Kobiet
ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza), 87-300 Brodnica

Fundacja Brama Epok
Szczuka 12a, 87-300 Brodnica

Sprawdź wszystkie organizacje

Chcesz dodać organizację?

Skontaktuj się z nami

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy