Brodnicka
Baza NGO

 • NABÓR MIKROGRANTÓW 2020 EDYCJA III

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK ogłosił nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 20.07.2020 r.  Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.  Granty są też dostępne dla...
 • Nabór wniosków na aktywizację społeczno-zawodową

  Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD ogłosiła 22 czerwca 2020 r. nabór wniosków na aktywizację społeczno- zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR. Wnioski składać można na organizację m.in. staży zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Wnioski można składać w terminie od 6 do 20...
 • „Moja Mała Ojczyzna” – Edycja IV

  Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Na co może być przeznaczone dofinansowanie: Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb...
 • Spotkanie on-line nt. ekonomii społecznej w powiecie brodnickim

  OWES TŁOK serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej nt. sytuacji w sektorze ekonomii społecznej, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w powiecie brodnickim w kontekście koronawirusa. Spotkanie odbędzie się on-line 19.06 (piątek) godz. 10.30 W gronie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządu oraz instytucji wspierających chcemy omówić bieżącą sytuację...

Ostatnio dodane organizacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza), 87-300 Brodnica

Planeta Kobiet
ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza), 87-300 Brodnica

Fundacja Brama Epok
Szczuka 12a, 87-300 Brodnica

Sprawdź wszystkie organizacje

Chcesz dodać organizację?

Skontaktuj się z nami

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy