Marszałkowskie otwarte konkursy ofert ogłoszone

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Ogłoszone zostały między innymi konkursy na kulturę, sport, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych itd. Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej. Nowością w tym roku jest konieczność składania potwierdzenia złożenia oferty za pomocą generatora ofert w formie elektronicznej !!! złożenie potwierdzenia w inny Więcej…