Certyfikat Konkursu Lodołamacze 2019 dla WTZ

Kapituła Konkursu Regionu: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przyznała Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Brodnicy Certyfikat i III miejsce w konkursie Lodołamacze 2019. WTZ otrzymał owe wyróżnienie za szczególną wrażliwość społeczną i proponowanie aktywności osobom niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły w liście skierowanym do WTZ przekazano następujące słowa: “Wyróżnienie Czytaj dalej…

Nowa jakość wolontariatu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych, a także wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tematem wolontariatu na spotkanie dotyczące rozwijania wolontariatu w regionie.W pierwszej części spotkania dowiecie się Państwo czym jest program Korpus Solidarności oraz jakie działania w ramach programu będą podejmowane na rzecz rozwoju wolontariatu, a będą to m.in.szkolenia wstępne Czytaj dalej…

Kultura jest Kobietą

Stowarzyszenie Planeta Kobiet zaprasza do udziału w projekcie pn. Kultura jest Kobietą, którego celem jest rozwój kreatywności kobiet, ich aktywności społecznej i kulturalnej. Już 19 września 2019 r. zapraszamy wszystkie Panie na warsztaty rękodzielnicze „Czym zdobić kobietę” podczas których będzie można własnoręcznie wykonać biżuterię. Z kolei 2 i 16 października Czytaj dalej…

Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku. W ramach konkursu mogą Czytaj dalej…

Spotkanie Partnerów Porozumienia na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” zaprasza na: Spotkanie Partnerów Porozumienia Partnerskiego na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy 16 września 2019 r. godz. 16.30 Dom Harcerza Spotkanie połączone będzie z promocją Przewodnika na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy. Program spotkania: Promocja Przewodnika na Rzecz Rozwoju Ekonomii Czytaj dalej…

Lokalna Grupa Działania ogłosiła konkurs na aktywizację społeczności lokalnej

19 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Nabór o powierzenie grantu dotyczy Przedsięwzięcia 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej Czytaj dalej…

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Wnioski Czytaj dalej…