Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.