Trwa nabór do FIO

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert. Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet Aktywne społeczeństwo; Priorytet Aktywni obywatele; Priorytet Silne organizacje pozarządowe Składane oferty mają Czytaj dalej…

Dofinansowanie na aktywizację zawodową i społeczną

13 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło kolejny nabór wniosków na realizacje przedsięwzięć służących aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. Wnioski można składać do 16 stycznia 2020 r. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na działania podnoszące rozwój kwalifikacji i kompetencji społeczno-zawodowych. Szczegółowe informacje znaleźć będzie można na stronie www.lgd.brodnica.pl w zakładce KONKURSY oraz uzyskać w Czytaj dalej…