Kapituła Konkursu Regionu: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przyznała Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Brodnicy Certyfikat i III miejsce w konkursie Lodołamacze 2019. WTZ otrzymał owe wyróżnienie za szczególną wrażliwość społeczną i proponowanie aktywności osobom niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły w liście skierowanym do WTZ przekazano następujące słowa: “Wyróżnienie zostało przyznane za działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jako wzór do naśladowania”. Statuetka “Lodołamacz 2019 oraz Certyfikat i list gratulacyjny został wręczony podczas Galii w Bydgoszczy, zorganizowanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas której niepełnosprawni artyści z WTZ w Brodnicy zaprezentowali krótki występ wokalny, który został nagrodzony oklaskami.