Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosiło konkursy na składanie ofert na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać do 28 lutego 2020 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie BIP Starostwa oraz w zakładce Dialog społeczny.