Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na trzy bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Kowalewie Pomorskim, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”.

TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ

19 stycznia 2023 r. Podstawy pisania wniosków o dotacje

trenerka: Lidia Kuczmierowska

Główne zagadnienia: Podstawowe elementy wniosku o dotację. Uzasadnienie projektu, czyli na co zwrócić uwagę pisząc diagnozę potrzeb. Potencjał organizacyjny – co napisać o sobie. Jak formułować mierzalne cele? Logika projektu: działania – produkty – rezultaty. Jak opracować realistyczny plan działań? Zasady przygotowania budżetu.

7 marca 2023 r. Fundraising inny niż granty

trener: Andrzej Pietrucha

Główne zagadnienia: Jak budować relacje z darczyńcami indywidualnymi i przedsiębiorcami? Segmentacja darczyńców. Budowanie apelu o wsparcie. Metody i techniki fundraisingowe. Planowanie kampanii. Gdzie i jak uczyć się fundraisingu?

20 kwietnia 2023 r. Zagadnienia prawne w organizacjach

trener: Grzegorz Wiaderek

Główne zagadnienia: Ryzyka prawne w działalności organizacji i sposoby ich minimalizowania. Najważniejsze dokumenty i umowy w organizacji, ich kluczowe elementy. Prawne uwarunkowania działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące finansowania organizacji i wybranych metod pozyskiwania środków.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

Na zajęcia zapraszamy w pierwszej kolejności członków i członkinie zarządów, osoby koordynujące większe programy oraz specjalistów, którzy zajmują się obszarem zgodnym z tematyką wybranych zajęć. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny być związane z organizacją przez minimum rok oraz posiadać aktualną wiedzę na temat prowadzonych w organizacji projektów.

ZAPISY I ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Można zadeklarować swoje uczestnictwo w jednym, dwóch lub trzech warsztatach. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew. koszty dojazdu. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu na rozwoj@tlok.pl.

W mailu należy podać nazwę organizacji, nazwisko/a osób chętnych do udziału w szkoleniu oraz informację, których szkoleń dotyczy zgłoszenie – wszystkich trzech czy jednego lub dwóch wybranych warsztatów.

MIEJSCE I GODZINY ZAJĘĆ

Warsztaty odbywać się będą się w godzinach 9.00-16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 13.