4 kwietnia 2019 r. w Brodnicy w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja „Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej”.

Konferencja poświęcona była roli i znaczeniu ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i współpracy sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego na rzecz przedsiębiorczości społecznej w Brodnicy.

Podczas spotkania swoje prelekcje wygłosili: Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Torunia, Michał Pezler z Brodnickiego Centrum Caritas oraz Ryszard Konopka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK w Toruniu.

Podczas konferencji podpisane zostało Porozumienia Partnerskiego na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Będzie ono miało na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w Brodnicy. Partnerstwo działać będzie na zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej, która będzie miała za zadanie współpracę, wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie podpisali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”, Gmina Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej “Jaśkowa Droga”, Brodnickie Centrum Caritas, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Volo Vivere”, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja”, Fundacja Brama Epok, Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Fundacja Synergia, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji POMOST, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica, Bilans Biuro Rachunkowe Anna Miąskowska, Presto Biuro Projektowe Maciej Betlejewski, Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”, Biuro Rachunkowe BEATA Beata Boruszkowska, Biuro Rachunkowe AS Joanna Rumińska.

Działania te realizowane są w ramach projektu „Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecze Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”,  finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.