Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy zaprasza na szkolenie

„Nowe możliwości pozyskiwania dotacji dla NGO”, które odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 17.00 w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w Brodnicy.

Program szkolenie:

1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej TŁOK Toruń.

2. Przegląd funduszy dla NGO – Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego i inne.

3. Grantodawcy prywatni.

4. Omówienie nowych wzorów ofert do otwartych konkursów ofert i małych grantów.

Szkolenie poprowadzi Ryszard Konopka – animator, doradca kluczowy w OWES Tłok Toruń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 października 2019 r. pod numerem telefonu – 511 262 324.