Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym działania Krajowego Rejestru Sądowego.

Badanie jest całkowicie anonimowe i składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS.

Odpowiedzi na pytania zawarte ankiecie pozwolą wyciągnąć wnioski na temat jakości współpracy sądowych wydziałów KRS z organizacjami pozarządowymi. Wyniki tego monitoringu, będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej na temat problemów z jakimi najczęściej borykają organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.

Aby rozpocząć badanie, wystarczy kliknąć tutaj>>> (lub skopiować link do przeglądarki https://monitoringkrs.courtwatch.pl/).