Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych?

9 lub 10 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. 

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających w ramach  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia można wysyłać do 07.02.2021 r. na adres email: lgd.miastabrodnicy@wp.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, a także dzień w którym chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu.

Dwa terminy wskazane są ze względu na ograniczenia dotyczące liczby uczestników szkolenia, spowodowane pandemią coronavirusa.

Koszt udziału w szkoleniu: 30 zł. Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego LGD Miasta Brodnicy: 19 1090 1506 0000 0001 3373 9556 Santander z dopiskiem – opłata za szkolenie.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczących realizacji zadań publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych wzorach ofert, sprawozdań i umów oraz jak prawidłowo wypełnić ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania. W trakcie szkolenia przedstawione będą m.in.: nowy wymiar kosztorysu, zasady dotyczące wliczania wkładu rzeczowego oraz elementy sprawozdania. Szkolenie, podczas którego omówiony zostanie wniosek oferty i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, ułatwi aplikowanie o środki publiczne i ich rozliczanie.