Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.
Konkurs ofert polegać będzie na wspieraniu wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków oraz organizacji festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej w Brodnicy.

Na wsparcie zadania publicznego przeznaczona została kwota 250 000 zł.

Oferty na konkurs można składać do 2 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce „Konkurs ofert” lub można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Współpracy Zewnętrznej i Informacji, tel. 56 4930363.